THÔNG TIN KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG 14

183

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4 tăng cường tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trên địa bàn, trong đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực trật tự đô thị. Ủy ban nhân dân Phường 14 thông tin kết quả xử lý qua các số liệu sơ kết:

– Số trường hợp vi phạm bị xử lý: 67 trường hợp.

– Phương tiện thu giữ, tạm giữ: 51 phương tiện (gồm: xe, tủ hàng, quầy hàng, bếp, bàn, ghế, bảng hiệu…).

– Số tiền phạt: 51.850.000đ (Năm mươi mốt triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).

Trong đó có các trường hợp xử lý kiên quyết hộ sai phạm từ thông tin phản ảnh cụ thể của Nhân dân và các nguồn tin có cơ sở:

+ Chuyển quận phạt ông Lê Tấn P. tại đường Đoàn Văn Bơ, với hành vi sai phạm vứt rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố trái quy định; với mức phạt 6.000.000đ (sáu triệu đồng), (đã chấp hành đóng phạt).

+ Phạt ông Bùi Văn B. tại đường Đoàn Văn Bơ, với hành vi sai phạm xả nước thải ra đường phố trái quy định; với mức phạt 200.000đ (hai trăm ngàn đồng), (đã chấp hành đóng phạt).

+ Phạt ông Nguyễn Xuân S. tại đường Tôn Đản, với hành vi sai phạm để rác mà gây ô nhiễm ra nơi công cộng, làm mất vệ sinh; với mức phạt 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng), (đã chấp hành đóng phạt).

+ Phạt bà Nguyễn Thị C. tại đường Tôn Đản, với hành vi sai phạm thả vật nuôi (chó) ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó; với mức phạt 700.000đ (bảy trăm ngàn đồng), (đã chấp hành đóng phạt).

+ Phạt ông Trần Văn D. tại đường Đoàn Văn Bơ, với 02 hành vi sai phạm thả vật nuôi (chó) ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó; với mức phạt 1.400.000đ (một triệu bốn trăm ngàn đồng), (chưa chấp hành).