Quận 4 biên soạn và phát hành tờ gấp giới thiệu về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

78

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cứu hộ, cứu nạn, cung cấp các kỹ năng cần thiết đến người dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Kế hoạch 228/KH-HĐPH ngày 09/7/2020 Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Quận 4.

PTP