Nhân dân có thể yêu cầu cung cấp thủ tục hành chính công ngay tại nhà

426

Sáng ngày 12/3/2019, Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 4 tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử và Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại phường 14. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, đón nhận sự quan tâm của Nhân dân, cấp ủy, khu phố, tổ dân phố, các đơn vị trong phường 14 và các lãnh đạo cơ quan cấp quận cùng lãnh đạo 14 phường trên địa bàn quận về dự.

Nghi thức lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND bấm nút khởi động ra mắt Cổng thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phường 14

Cùng với sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại địa phương; Nhân dân phường 14 từng bước cải thiện cuộc sống và có điều kiện tiếp cận với khoa học, công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng nhiều, phương tiện tiếp cận nền tri thức mới da dạng và và phổ biến, bắt kịp xu thế thời đại mới.

Phường 14 nhận thấy hiện nay, công nghệ thông tin đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng. Sự phát triển và ứng dụng của Internet đã làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Việc chuyển dần các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử ngày một phát huy hiệu quả.

Đồng thời với nhu cầu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhu cầu nắm bắt và truyền tải thông tin về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền thông tin tình hình của địa phương là rất quan trọng và cần thiết trong khi vai trò của CNTT, định hướng dư luận, trao đổi học tập, tiếp cận tri thức, giáo dục… trên môi trường Internet ngày càng khẳng định tính phổ biến, hiệu quả, kịp thời và đây là nơi cung cấp thông tin chính thống của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phường cần có quan điểm tiếp cận hoàn toàn mới.

Do vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền cấp quận, cấp phường cùng sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, Ban điều hành khu phố và Tổ dân phố, Ủy ban nhân dân Phường 14 đã khẩn trương tiến hành khảo sát và hoàn chỉnh Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử (CTTĐT) phường 14; nghiên cứu nội dung giải pháp kỹ thuật để phát triển, ứng dụng, cung cấp, vận hành và duy trì CTTĐT. Lựa chọn phương án đầu tư, thuê dịch vụ tư vấn thiết kế từ nhà cung cấp uy tín để bảo đảm cho hoạt động của CTTĐT theo nguyên tắc tiết kiệm chi phí và bảo đảm hiệu quả. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu bảo đảm cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả, hoạt động liên tục. Đăng ký tên miền truy cập CTTĐT của Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 4 là: “http://www.p14q4.gov.vn”.

Giới thiệu các đội hình xung kích Tuyên truyền vận động và Tư vấn hỗ trợ thực hiện Dịch vụ công trực tuyến tại phường 14

UBND phường 14 chỉ đạo các bộ phận, cán bộ công chức phối hợp hình thành Ban quản trị xây dựng CTTĐT Phường 14. Thông qua xây dựng CTTĐT Phường 14 Quận 4, tiếp tục phát huy và đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của đội ngũ Cán bộ công chức phường 14 hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin và tương tác trên môi trường mạng, đảm bảo phục vụ người dân ngày càng đạt hiệu quả cao.

Tiến trình triển khai thực hiện đã có sự tập trung, đảm bảo phân công phân nhiệm cụ thể các nhiệm vụ nhằm duy trì thường xuyên và ổn định hoạt động của CTTĐT phường 14 đồng thời vận hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên mức độ 3. Việc cung cấp thông tin và DVCTT trên CTTĐT của phường 14 đã giúp cho hệ thống bộ máy chính quyền phường 14 hoạt động thuận lợi hơn; tạo cơ sở pháp lý cho việc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và tiến trình cải cách hành chính tại phường 14.

Trong quá trình tiến hành Xây dựng Cổng Thông tin điện tử, UBND Phường 14 đảm bảo tuân thủ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT trên CTTĐT của cơ quan nhà nước và các quy định pháp lý hiện hành; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường và sự đồng thuận của cán bộ công chức, Nhân dân trên địa bàn phường. Thông tin đăng tải trên CTTĐT Phường 14 quận 4 là thông tin chính thống, đảm bảo tính bảo mật, quản lý thông tin trên Internet, phù hợp với các quy định pháp lý và Luật An ninh mạng vừa mới hiệu lực thi hành ngày 1/1/2019 vừa qua.

Các đại biểu thực hiện trải nghiệm dùng diện thoại di động truy cập vào Cổng thông tin điện tử phường 14 quận 4

Với khí thế hưởng ứng phát động chủ đề năm 2019 “Năm cải cách hành chính”, Cổng thông tin điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phường 14 đi vào hoạt động chính thức. Hứa hẹn sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính tại phường, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, HĐND, UBND Phường và lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn Phường. Từ đây, thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thông tin kịp thời đến người dân về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng… trên địa bàn phường; Quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, một số địa điểm của địa phương phục vụ du lịch và dịch vụ.

Người dân sử dụng Kiosk cảm ứng để thực hiện yêu cầu dịch vụ hành chính công và đánh giá hài lòng

Thông qua CTTĐT tạo kênh thông tin đối thoại đa chiều giữa UBND phường với người dân, qua đó tranh thủ ý kiến đóng góp và đánh giá sự hài lòng của người dân để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của phường trong thời gian tới. Cũng trên CTTĐT, thực hiện công khai tất cả các thủ tục hành chính của phường theo từng lĩnh vực cụ thể, giúp người dân dễ dàng nắm bắt và thực hiện. Thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng cũng như theo dõi tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ của mình để chủ động khi đến giao dịch, tiết kiệm thời gian của người dân; đem lại kết quả thiết thực là giảm phiền hà nhũng nhiễu, tăng sự hài lòng, tín nhiệm trong Nhân dân góp phần tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong toàn xã hội, là tiền đề quan trọng để thực hiện năm cải cách hành chính./.

UBND P14.