Ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, trên con tàu Amiral Tatouche Tréville, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - lấy tên là Văn Ba đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà...
    Ngày 28 và 29/5/2020, Đảng bộ Phường 14 tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có các đồng chí: Thái Thị Bích Liên - Thành ủy viên -...
Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, ngày 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Kể từ ngày đó đông đảo đồng bào trong...
Sáng ngày 28/4/2020, Đoàn công tác Quận ủy Quận 4 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 14 về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến...
Ngày 11/3/2020, Đảng ủy Phường 14 tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính...
Sáng ngày 21/02/2020, Chi bộ Khu phố 1 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.                                   ...
Sáng ngày 14/02/2020, Chi bộ Khu phố 2 - Đảng bộ Phường 14 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.                         ...