Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực đến với người dân trên địa bàn, đặc biệt là dành cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật...
Sau gần một tháng tổng kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh trò chơi máy bắn cá trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) phường 14 đã lập biên bản xử lý hành chính toàn bộ các...
Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4 tăng cường tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trên địa bàn, trong đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc...