Chó thả rông – tiêu hủy nếu không có chủ nhận

275

Thời gian qua, có các ý kiến phản ảnh về chó thả rông không được rọ mõm xích giữ, chó phóng uế ngoài nơi công cộng; thậm chí có trường hợp chó cắn người dẫn đến nguy hiểm cho cộng đồng. Nguyên nhân các vụ việc trên chủ yếu do một số người nuôi chó không chấp hành các quy định hiện hành, thiếu ý thức và xem nhẹ việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng cùng với sự an toàn của cộng đồng.

UBND Phường 14 phối hợp lực lượng Đội bắt chó xử lý các trường hợp vật nuôi thả rong ngoài đường phố

Nhằm xử lý nghiêm thực trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân (UBND) Phường 14 tổ chức các đợt tuần tra địa bàn, thông tin quy định mà chủ vật nuôi phải chấp hành; thực hiện bắt giữ xử lý các con chó chạy rông ngoài đường phố, xử phạt chủ vật nuôi vi phạm nhằm răn đe và phòng ngừa trong thời gian tới.

Chó thả rông ngoài đường phố bị bắt giữ trên địa bàn phường 14.

Trong quá trình thực hiện xử lý vi phạm, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiến hành bắt giữ các vật nuôi chạy rông ngoài đường. UBND Phường 14 đề nghị các hộ gia đình là chủ vật nuôi vi phạm đến liên hệ để thực hiện xác nhận vật nuôi và áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm. Sau thời hạn 48 giờ kể từ khi thông báo bắt giữ, nếu không có người nhận và chấp hành xử phạt vi phạm, vật nuôi đang được tạm giữ sẽ bàn giao cho Trạm thú y quận xử lý, tiêu hủy theo quy định.

UBND P14.