Về việc cung cấp thời lượng phát sóng chương trình bài tập thể dục tại nhà trên các kênh HTV

7

Thực hiện Công văn số 641/VP-VX ngày 20/3/2020 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4 và Kế hoạch số 07/KH-TDTT ngày 23/3/2020 của Trung tâm Thể dục Thể Thao Quận 4 và Công văn số 106/VHTT ngày 30/3/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4 về tuyên truyền, vận động Nhân dân tăng cường rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe.

Ủy ban nhân dân Phường 14 thông tin đến Ban điều hành khu phố và tổ dân phố về việc tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Phường 14 với nội dung như sau: Thực hiện vận động và hướng dẫn người dân tập luyện các động tác thể dục thể thao tăng cường sức khỏe kết hợp với nhạc điệu các bài hát tuyên truyền chống vi rút Covid-19 để nâng cao sức khỏe, sức đề kháng (như bài hát “Ghen Cô Vy” và “Vũ điệu rửa tay”- phòng chống dịch bằng nhạc và múa); tuyên truyền đến người dân trên địa bàn các chương trình, thời lượng phát sống “Bài tập thể dục tại nhà” trên các kênh và môi trường mạng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cụ thể như sau:

-Kênh HTV9: Mỗi bài tập có thời lượng 20 phút phù hợp cho từng lứa tuổi, phát sống tại các khung giờ trong tuần:

+Bài thiếu nhi:                 14 giờ 30 phút Thứ 2

14 giờ 35 phút Thứ 4

14 giờ 45 phút Thứ 7

+ Bài thanh thiếu niên:    14 giờ 40 phút Thứ 3

08 giờ 20 phút Thứ 5

16 giờ 20 phút Chủ nhật

+ Bài cao niên:               05 giờ 30 phút hàng ngày.

  • Kênh HTV 7 phát sóng tại các khung giờ:

+ Bài thiếu nhi:                10 giờ 15 phút Thứ 2.

14 giờ 05 Chủ nhật.

+ Bài thanh thiếu niên:    10 giờ 15 phút Thứ 4.

+ Bài thanh niên:             05 giờ 30 phút Thứ 2-4-6-Chủ nhật.

+ Bài trung niên:              05 giờ 30 phút Thứ 3-5-7.

  • Kênh HTV thể thao phát sóng tại các khung giờ:

+ Bài cao niên + Bài thiếu nhi + Bài thanh thiếu niên: 08 giờ 00 – 09 giờ 00 hàng ngày.

+ Bài thanh niên + Bài trung niên: 12 giờ 05 phút – 12 giờ 45 phút hàng ngày.

+ Bài thiếu nhi + Bài thanh thiếu niên + Bài cao niên: 14 giờ 30 phút – 15 giờ 30 phút hàng ngày.

+ Bài thanh niên + Bài trung niên: 17 giờ 00 – 17 giờ 40 phút hàng ngày.

  • Kênh HTV Keys phát sóng ở các khung giờ:

+ Bài thiếu nhi: 08 giờ 45 phút &14 giờ 45 phút.

+ Bài thanh thiếu niên: 09 giờ 45 phút & 15 giờ 45 phút.

+ Bài thanh niên: 10 giờ 45 phút & 16 giờ 45 phút.

  • Bên cạnh đó các chương trình bài tập thể dục tại nhà còn được đăng tải tại các địa chỉ:

+ Youtube: HTV sports

+ Fanpage: HTV Thể thao

Thời gian thực hiện tháng 4 năm 2020

VHTT