Thư kêu gọi toàn dân Phường 14 tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

9

MTTQ P14