Thư của Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2020

9