Thông tin đợt triều cường có thể vượt 1,7m ở Tp.HCM

4

Mực nước thực đo tại trạm Phú An chiều 16g00 ngày 27/10 là 1.55m;

Thực do sáng 4g00 ngày 28/10 là: 1.62m.

Dự báo mực nước thủy triều dâng:

chiều ngày 28/10: 1.67m (16g30).

ngày 29/10: 1.64m (05g30); 1.70m (17g30).

ngày 30/10: 1.60m (06g30); 1.65m (18g30).

ngày 31/10: 1.53m (07g30), 1.55m (19g30).

ngày 01/11: 1.42m (08g00, 20g30)./.

Cao độ thủy triều 1m70 (khá cao so với từ trước đến nay) khiến mực nước dâng gây ngập sâu, nếu có mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến các hộ và sinh hoạt của người dân.

Các Cô bác anh chị cần có biện pháp đề phòng và thường xuyên theo dõi để có xử trí hợp lý; đặc biệt là khi có kèm theo mưa lớn vào ngày 29/10.

Khi di chuyển ngoài đường vào các ngày triều cường, người dân cần chọn lộ trình và thời gian hợp lý để tránh kẹt xe và chết máy xe do ngập. (tại Q4, tuyến Tôn Thất Thuyết ảnh hưởng nhất).

Mực nước thực đo tại trạm Phú An chiều 16g00 ngày 27/10 là 1.55m;

Thực do sáng 4g00 ngày 28/10 là: 1.62m.

Dự báo mực nước thủy triều dâng:

chiều ngày 28/10: 1.67m (16g30).

ngày 29/10: 1.64m (05g30); 1.70m (17g30).

ngày 30/10: 1.60m (06g30); 1.65m (18g30).

ngày 31/10: 1.53m (07g30), 1.55m (19g30).

ngày 01/11: 1.42m (08g00, 20g30).

Cao độ thủy triều 1m70 (khá cao so với từ trước đến nay) khiến mực nước dâng gây ngập sâu, nếu có mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến các hộ và sinh hoạt của người dân.

Các Cô bác anh chị cần có biện pháp đề phòng và thường xuyên theo dõi để có xử trí hợp lý; đặc biệt là khi có kèm theo mưa lớn vào ngày 29/10.

Khi di chuyển ngoài đường vào các ngày triều cường, người dân cần chọn lộ trình và thời gian hợp lý để tránh kẹt xe và chết máy xe do ngập. (tại Q4, tuyến Tôn Thất Thuyết ảnh hưởng nhất).

VHTT