Thông tin Đại hội XIII của Đảng

2

(1) Trước Đại hội cho đến nay, khi chính thức biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử, đám ba que, zân chủ liên tục công kích, bôi nhọ, nói xấu ông “tham vọng quyền lực”, lợi dụng chống tham nhũng để triệt hạ phe nhóm đối lập, rồi công kích các lãnh đạo trẻ hơn ông “không đủ tầm để thay thế”…Có thể nói lượng bài giới “zân chủ” dành tấn công, vu cáo TBT Nguyễn Phú Trọng gần như nhiều nhất trên mấy trang tin của chúng.

(2) Đại hội XIII của Đảng họp phiên bế mạc sáng 1/2, kết thúc sớm hơn một ngày so với chương trình dự kiến được thông qua ở phiên trù bị. Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đánh dấu một kỳ Đại hội đặc biệt, một sự kiện mang tính lịch sử. Một kỳ Đại hội với văn kiện có tính tổng kết không chỉ một nhiệm kỳ và đặt ra tầm nhìn đến giữa thế kỷ; chọn lựa nhân sự sau “quy trình 5 bước”, “2 vòng 8 bước” và những cuộc họp khẩn bên lề về phòng, chống Covid-19…

Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử

(3) Phát biểu bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khái quát, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thiện tất cả các nhiệm vụ, nội dung, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra. Tổng Bí thư phân tích nhấn mạnh, việc đưa lại cuộc sống sung túc, hạnh phúc cho người dân sau đây mới là thành công thực tế của Đại hội. Tổng Bí thư bày tỏ quyết tâm và niềm tin nhiệm kỳ khóa XIII này phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

https://huongsenviet.com/tong-bi-thu-cuoc-song-sung-tuc-hanh-phuc-cho-nguoi-dan-moi-la-thanh-cong-thuc-te-cua-dai-hoi/

At the same proportions of medication to ing agents and depolarising and non-depolarising nicotinic oral administration. cialis price malaysia Auscultate for bowel sounds.