Thông báo tổ chức kiểm tra rà soát thu nhập thông tin dân cư đối với nhân khẩu tạm trú trên địa bàn Quận 4

2

Thực hiện Kế hoạch số 3820/KH-CAQ4-QLHC ngày 08/12/2020 của Công an Quận 4 về tổ chức kiểm tra rà soát thu thập thông tin dân cư đối với nhân khẩu tạm trú trên địa bàn Quận 4. Công an phường 14 tiến hành thu thập thông tin tại từng hộ gia đình, từng nhân khẩu tạm trú vừa hướng dẫn kê khai vừa kiểm tra đối chiếu thông tin thực hiện công tác thu thập thông tin và hoàn chỉnh Phiếu DC01 để lập Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu gửi về công an phường 14 nơi công dân đăng ký thường trú theo quy định. Mọi chi tiết liên hệ Công an phường 14, Quận 4 qua số điện thoại (028)39404384.

VHTT P14