Quận 4: 14/19 chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019

21

Ngày 18/12/2019, Quận ủy Quận 4 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (mở rộng). Đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 4 chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2019, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, vận động Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 14/19 chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, Quận ủy chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tình hình kinh tế Quận 4 tiếp tục tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 100,5% kế hoạch, tăng 6,7% so cùng kỳ, doanh thu thương mại – dịch vụ đạt gần 31.350 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 23,9% so với cùng kỳ; thu thuế được 1.250 tỷ đồng, đạt 105,2% dự toán. Tình hình vệ sinh môi trường, trật tự lòng, lề đường có chuyển biến. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các dịp lễ, Tết diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; công tác khám, chữa bệnh đảm bảo; xây dựng cơ sở vật chất trường học được chú trọng. Các hoạt động chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chăm lo đúng đối tượng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự giảm 10 vụ so cùng kỳ. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả tích cực, hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở cả 2 cấp. Chương trình cải cách hành chính được đẩy mạnh theo chủ đề “Năm 2019 – Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 99%.

Đồng chí Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 4 báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và vận động Nhân dân năm 2019.

        Về công tác xây dựng Đảng, Quận 4 tiếp tục triển khai sâu rộng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tập trung. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, Quận ủy Quận 4 đã lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, nhất là đẩy mạnh phong trào “Vì Thành phố, Quận 4 văn minh – sạch đẹp – an toàn” gắn với Cuộc vận động “Người dân Quận 4 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 4 sạch và giảm ngập nước”; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội đại biểu hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 4 lần thứ II năm 2019.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các nội dung: nhận định tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; biện pháp tăng cường thu ngân sách; đề xuất giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Người dân Quận 4 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm; đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2020; thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển Đảng;…

Toàn cảnh hội nghị

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy Quận 4 Thái Thị Bích Liên đề nghị các ngành, các cấp từ Quận đến Phường rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu để nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận và cơ sở đã đề ra. UBND Quận chỉ đạo các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa và xây dựng chung cư mới, đẩy nhanh tiến độ di dời giải tỏa thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Về an ninh – quốc phòng, giữ vững mục tiêu giảm phạm pháp hình sự, tập trung làm tốt công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2020. Đồng chí cũng đề nghị đẩy mạnh chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Về công tác xây dựng Đảng, các đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần khẩn trương duyệt văn kiện, nhân sự và hoàn tất tổ chức Đại hội. Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung những lĩnh vực còn hạn chế trong năm 2019; tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí lưu ý,  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cần có trách nhiệm duy trì hoạt động thường xuyên và có hiệu quả, thực chất Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; UBND 15 Phường tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

TTVH