Phường 14 tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4 về Cuộc vận động “Người dân Quận 4 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 4 sạch và giảm ngập nước”

69

Ngày 01/12/2019, Ủy ban nhân dân Phường 14 tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4 về Cuộc vận động “Người dân Quận 4 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 4 sạch và giảm ngập nước”.

Đ/c Trịnh Hồng Lam – Phó Bí thư TT.Đảng ủy/Chủ tịch HĐND phường 14 khen thưởng     các đơn vị có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Người dân Quận 4, không xả rác        ra đường và kênh rạch, vì Quận 4 sạch và giảm ngập nước”

         Qua 01 năm thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân các cơ sở tôn giáo, các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia thực hiện cuộc vận động đã góp phần cải thiện tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn Phường rất rõ rệt. Việc thực hiện tổng vệ sinh định kỳ ở khu dân cư của các nhóm hộ tự quản đã tác động tích cực đến nhận thức của đa số người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Một số mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường đã được duy trì và thực hiện thường xuyên, từng bước phát huy hiệu quả. Đặc biệt là công tác vận động người dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Người dân Quận 4, không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 4 sạch và giảm ngập nước”; xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp; vận động người dân cam kết không buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan đô thị; duy trì thực hiện phong trào “15 phút vì Quận 4 văn minh – sạch đẹp – an toàn” và phân loại rác thải rắn tại nguồn, đến nay có nhiều chuyển biến tích cực, đã hình thành thói quen phân loại rác tại nhiều hộ gia đình và các tổ thu gom rác dân lập đã bảo đảm vệ sinh trong quá trình thu gom; các đơn vị không sử dụng nước uống đóng chai nhựa dùng một lần kể cả trong hội nghị đông người.                                                                                                                      Nhân dịp này Ủy ban nhân dân phường đã khen thưởng 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Người dân Quận 4, không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 4 sạch và giảm ngập nước”.

Mỹ Nương