Phường 14 tổ chức Ngày hội giao nộp hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

8
        Ngày 07/7/2020, Ban Chỉ đạo 138 Phường 14 tổ chức Ngày hội giao nộp hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020. Đến tham dự có đ/c Trần Hữu Vinh – Bí thư Đảng ủy phường 14.
       
         Trong ngày hội, đ/c Nguyễn Thi Sách – Trưởng công an phường đã tuyên truyền đến người dân về thi hành Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và những vũ khí khác.
     Lãnh đạo phường trao quà cho người dân tự nguyện giao nộp hung khí, vũ khí.
         Kết quả, người dân trên địa bàn phường đã tự nguyện giao nộp một số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho Công an Phường 14. Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà đến các người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
VHTT