Cần quan tâm số lượng đoàn viên, hội viên trong chương trình để tập trung đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm

99

Sáng ngày 15/5/2019, đồng chí Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Giảm nghèo bền vững Phường 14 về việc khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019 – 2020.

Tổ công tác khảo sát thực tế tại hộ dân.

Phường 14 hiện có số hộ nghèo là 94 với 427 nhân khẩu và hộ cận nghèo là 103 với 518 nhân khẩu. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát chọn ra các hộ ngẫu nhiên để nắm lại thông tin về nhân khẩu đang sinh sống tại địa phương của các hộ, mức thu nhập của các thành viên trong gia đình, nhu cầu về các chiều thiếu hụt, tình hình về đời sống của các hộ vượt chuẩn, hộ mới dự kiến đưa vào chương trình…

Lãnh đạo Phường 14 báo cáo tình hình khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019 – 2020.

Trong thời gian tới, Phường 14 đề ra các giải pháp hỗ trợ như: phát huy tối đa các nguồn lực, đưa các chính sách hỗ trợ đến các hộ giúp thoát nghèo bền vững; chú tâm đến từng giải pháp thoát nghèo khả thi cụ thể từng hộ, trong đó tập trung hỗ trợ sinh kế và vay vốn để cải thiện thêm thu nhập nâng cao chất lượng đời sống; phối hợp với các trung tâm dạy nghề giới thiệu nghề cho các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo theo  nhu cầu của hộ; tiến hành khảo sát và đề xuất nguồn sửa chữa các hộ có nhu cầu sửa nhà trong chương trình…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 đề nghị phường cần phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để có sự hỗ trợ phù hợp, đúng từng hoàn cảnh, điều kiện thực tế của mỗi hộ. Đồng thời tạo điều kiện cho các hộ vay vốn các nguồn chính sách của Nhà nước để nâng cao nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nắm lại tình hình và có giải pháp hỗ trợ kịp thời các chiều thiếu hụt đối với những hộ trong chương trình giảm nghèo bền vững là thành viên.

(nguồn quan4.hochiminhcity.gov.vn)