Hội đồng nhân dân Phường 14 tổ chức kỳ họp thứ mười bốn khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

14
        Sáng ngày 17/7/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) Phường 14 tổ chức kỳ họp thứ mười bốn khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến tham dự có Ông Trần Hữu Vinh – Bí thư Đảng ủy và Bà Võ Kim Anh Phương- Quận ủy viên/Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14.
       Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã xem xét thông qua tờ trình của Ủy ban nhân dân phường về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế – xã hội – quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, ước thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; tờ trình sử dụng kết dư ngân sách và điều chỉnh dự toán ngân sách; tờ trình của Hội đồng nhân dân phường về chương trình giám sát năm 2021.
 
Quang cảng kỳ họp
các đại biểu chụp hình lưu niệm

      Các đại biểu đã tham gia thảo luận và chất vấn những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự lòng lề đường, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân Quận 4 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 4 sạch và giảm ngập nước”. Các ý kiến đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường trả lời thoả đáng, đề ra giải pháp giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.                                               Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bà Trịnh Hồng Lam – Chủ tịch HĐND phường đề nghị các đại biểu tiếp xúc cử tri để báo cáo lại kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh; Ủy ban nhân dân phường tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2020 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.

VHTT