Gương sáng cựu chiến binh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

5

Với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn luôn chủ động nghiên cứu đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thường xuyên thay đổi cách nghĩ cách làm phù hợp với tinh thần thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Thường trực Hội, Đảng ủy phường các biện pháp, tổ chức triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh và các tầng lớp Nhân dân; triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mục tiêu “Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; trung thành- đoàn kết- gương mẫu- đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”…

Đồng chí luôn quan tâm, tận tụy với công việc được giao; tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình “Liên kết 2 chi-vì thế hệ trẻ”, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, tuyên truyền về biên giới, hải đảo cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt các công trình dân vận khéo như: mô hình “Vì khu phố bình yên”; triển khai cho các Chi hội Cựu chiến binh khu phố vận động trang bị bình chữa cháy, hoàn thành chỉ tiêu đạt 100% hội viên tự trang bị bình chữa cháy, tiếp tục nhân rộng công trình “Tự hào lá cờ Tổ quốc Việt Nam”, gắn bát cờ và hoa trên các hẻm khu phố, được Nhân dân đồng tình ủng hộ góp phần làm đẹp khu phố trong các ngày lễ tết; cán bộ, hội viên Cựu chiến binh “Tư duy, nói, viết và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”…

Ngoài ra với vai trò là đại biểu Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân phường đồng chí luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của Nhân dân, phản ánh kiến nghị với cơ quan chức năng, quan tâm đeo bám chất vấn để có kết quả trả lời thỏa đáng cho người dân… góp phần nâng cao hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng hiệu quả.

Với những nỗ lực đó, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn đã vinh dự được nhận Giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy là Cán bộ Dân vận tiêu biểu giai đoạn 2016-2020, Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 4 với thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, 2019, Giấy khen Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và của Hội Cựu chiến binh Quận 4 về hoàn thành xuất sắc công tác Cựu chiến binh, Giấy khen của phường về đạt thành tích thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” nhiều năm liền.

Thanh Trang