Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 14 tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các bạn đoàn viên.

74

Nhằm tạo môi trường để tập hợp các đoàn viên thanh niên sinh hoạt, sáng ngày 31/3/2019 tại Khu vui chơi Khánh Hội, Đoàn phường 14 đã tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu ngoại khóa giữa các ba đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Qua đó, tập huấn cho các bạn đoàn viên, thanh niên như: kỹ năng tự nhận thức, tư duy sáng tạo; kỹ năng ứng xử thân thiện, có văn hóa; kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng hoạt động xã hội…

Hoạt động ngoại khóa được xem là sân chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích, nhằm tạo sự gắn kết giữa các bạn đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao kỹ năng kiến thức, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng sống; rèn luyện tác phong, tự tin và chủ động trong học tập cũng như trong cuộc sống. Đồng thời trang bị các bạn đoàn viên thanh niên nền tảng kiến thức vững chắc và các kỹ năng sống thiết thực.

Ngọc Hạnh