Danh sách công khai hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Đợt 1)

25