Danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn Phường 14, Quận 4

75

Danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn Phường 14, Quận 4

STT Địa chỉ xây dựng
Chủ đầu tư
Số GPXD/Ngày cấp/Nơi cấp Quy mô xây dựng
1 176/1 Xóm Chiếu
Huỳnh Thị Mai Lang
GP số 1248/GPXD ngày 29/11/2018
+ Phụ lục điều chỉnh lần 1
173 m2
Trệt, lửng, 2 lầu, mái che thang, sàn BTCT, mái BTCT + tôn kéo di động
2 84/14 Đoàn Văn Bơ
Bùi Xuân Thu
715/GPXD ngày 14/6/2018 228,10 m2
trệt, lửng, 3 lầu, ban công, sân thượng lầu 3, sàn BTCT, mái BTCT (một phần)
3 200/38 Xóm Chiếu
Trương Văn Bá
1273/GPXD ngày 13/12/2018 166,42 m2
Trệt, 2 lầu, ban công, sàn BTCT, mái BTCT + tôn kéo di động (một phần)
4 200/66 Xóm Chiếu
Nguyễn Thị Tuyết Mai
774/GPXD ngày 26/6/2018 274,46 m2
Trệt, 3 lầu, ban công, sân thượng lầu 3, sàn BTCT, mái BTCT + mái kính lấy sáng di động
5 576/94 Đoàn Văn Bơ
Ngô Tự Tráng
122/GPXD ngày 22/02/2019 + 123/GPXDCTH ngày 22/02/2019 215,5 m2
trệt, lửng, 3 lầu, ban công, sân thượng lầu 3, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT, mái BTCT (một phần)
Trệt, mái BTCT (một phần)
6 198/14 Xóm Chiếu
Nguyễn Thị Thảo
38/GPXD ngày 18/01/2019 70,06 m2
trệt, 2 lầu, ban công, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT, mái BTCT
7 450/41A Đoàn Văn Bơ
Nguyễn Minh Tâm
GPXD CTH số 210/GPXD ngày 26/3/2019 64,63 m2
trệt, 2 lầu, ban công, sàn BTCT,mái BTCT (một phần)
8 124/22 Xóm Chiếu
Trần Minh Đức
GPXD số 1421/GPXD ngày 13/11/2017, gia hạn số 1112/GH-UB 211,25 m2
4 tầng, lửng, ban công, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT, mái BTCT
9 414/28/6B Đoàn Văn Bơ
Lý Lâm thúy
105/GPXD ngày 18/2/2019 128,08 m2
Trệt,lửng,2 lầu mái che thang, sân thượng, sàn mái BTCT
10 414/22 Đoàn Văn Bơ
Nguyễn Văn Quang
256/GPXD ngày 04/4/2019 289,31 m2
Trệt, lửng, 2 lầu, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT, mái BTCT
11 500/53/1 Đoàn Văn Bơ
Tăng Kim Yến
288/GPXD ngày 09/4/2019 178,62 m2
Trệt, lửng, 2 lầu, mái che thang,sân thượng, sàn mái BTCT
12 500/40/8 Đoàn Văn Bơ
Trần Thị Trang Đài
36/GPXD ngày 16/01/2019 Trệt, lửng, 3 lầu, sân thượng lầu 3, mái che thang, sân thượng, sàn mái BTCT
13 162/11  Xóm Chiếu
Nguyễn Thi Thanh Loan
293/GPXD ngày 12/4/2019 Trệt, lửng, 2 lầu, sàn BTCT, mái BTCT + mái tôn kéo thoát hiểm
14 124/17 Xóm Chiếu
Lâm Thị Hoa
1028/GPXD ngày 06/9/2018 Trệt, lửng, 2 lầu, ban công, mái che thang, sân thượng, sàn mái BTCT
15 204/45 Đoàn Văn bơ
Nguyễn Thị Thu Thắng
214/GPXD ngày 26/3/2019 Trệt, 2 lầu, ban công, sàn BTCT, mái BTCT
16 500/116/71 Đoàn Văn Bơ
Trần Thị Ngọc Phượng
304/GPSC ngày 16/4/2019 Xây cơi lầu 1, ban công, sàn BTCT, mái BTCT
17 500/139 A Đoàn Văn Bơ
Nguyễn Mạnh Hùng
1299/GPXD ngày 21/12/2018 trệt, lửng 2 lầu, mái che thang, sân thượng
19 590 Đoàn Văn Bơ
Hà Ngọc Mai
GPXD số 75/GPXD ngày 25/1/2019 và GPXD CTH số 76/GPXD ngày 25/1/2019 trệt, 2 lầu, ban công, sàn BTCT, mái BTCT + tôn kéo di động (một phần)
trệt, 2 lầu, sàn BTCT, mái BTCT (một phần)
20  196/6 Xóm Chiếu
Vương Thúy Hằng
GPXD số 132/GPXD ngày 01/3/2019 Trệt, lửng, 2 lầu, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT, mái BTCT
21 176 Xóm Chiếu
Vũ Thị Thơm
GPXD số 317/GPXD ngày 17/4/2019 và GPXDCTH số 318/GPXD ngày 17/4/2019 Trệt, 2 lầu, ban công, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT, mái BTCT(một phần)
Trệt, 2 lầu, sàn BTCT, mái BTCT (một phần)
22 124//26 Xóm Chiếu
Chữ Thế Giang
GPXD 97/GPXD ngày 12/2/2019 trệt, lửng, 3 lầu, ban công, sân thượng lầu 3, sàn BTCT, mái BTCT
23 450/29/1 Đoàn Văn Bơ
Nguyễn Ngọc Kim Ngân
GPXD 918//GPXD ngày 02/8/2018 Trệt, 1 lầu, sàn BTCT, mái BTCT + tôn kéo lấy sáng
24 500/40/10 Đoàn Văn Bơ
Nguyễn Văn An
GPXD 433, 434 ngày 16/5/2019 Trệt, 2 lầu, ban công, sàn BTCT, mái BTCT, mái tôn kéo thoát hiểm (một phần)
25 450/33/7 Đoàn Văn Bơ
Nguyễn Thị Khuê
GPSC 483/GPSC ngày 31/5/2019 Thay sàn gỗ thành sàn VLHH tại tầng 2
26 576/147/5 ĐVB
Lê Quang Khiêm
GPXDCTH ngày 24/5/2019 66,99 m2
Trệt, 2 lầu, sàn BTCT, mái BTCT + tôn kéo di động
27 204/84 ĐVB
Nguyễn Thị Thân
GPXD 448/GPXDCTH ngày 24/5/2019 125,27 m2 / 6,1 m2
Trệt, lửng, 2 lầu, ban công, sàn BTCT, mái BTCT, mái tôn thoát hiểm (một phần)/ Nhà kiên cố trệt, mái BTCT (một phần)
28 538/146 ĐVB
Nguyễn Thị Quỳnh Liên
GPXDCTH 185/GPXD ngày 19/3/2019 100,83 m2
Trệt, 2 lầu, sàn BTCT, mái BTCT + tôn kéo thoát  hiểm
29 382 ĐVB
Đào Trọng Tiến
GPXDCTH 1118/GPXD NGÀY 15/10/2018 104,88 m2
Trệt, lửng, 2 lầu, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT
30 576/141G DVB
Lê Thị Yến
GPXDCTH 517/GPXD ngày  11/6/2019 Xây mới 1 phần trong khuôn viên
31 148 Xóm Chiếu
Viên Nhã Linh
GPXDCTH 1290/GPXD ngày 21/12/2018 559,34 m2
trệt, lửng, 2 lầu, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT, mái BTCT
32 538/23/6 Đoàn Van Bo
Nguyễn Thị Bích Thủy
GPXD 503/GPXD ngày 07/6/2019 219,86 m2
Trệt, lửng 2 lầu, mái che thang, sân thượng, sàn mái BTCT
33 Nguyễn Thị Yến Phụng
542 Đoàn Văn Bơ
GPSC, CT CTH 371/GPSC ngày 07/5/2019 21,58 m2
xây cơi 1 phần lầu 2, sàn BTCT, mái BTCT + mái tôn sáng di động)
34 Huỳnh Thị Hòa
490/4/13 Đoàn Văn Bơ
GPSCCT 566/GPSC ngày 25/6/2019 17,6 m2
nâng nền 0,5m, nâng mái 0,5m, thay sàn gỗ thành sàn VLHH tại tầng 2
35 Đặng Thị Sửu
83/77 Tôn Đản
GPXDCTH 497/GPXD ngày 05/6/2019 63,6 m2
Trệt, 2 lầu, sàn BTCT, mái BTCT + mái tôn kéo di động
36 Phạm Thị Thanh
538/106/6 Đoàn Văn Bơ
GPXD 381/GPXD ngày 07/5/2019 102,61
Trệt, lửng, 2 lầu, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT, mái BTCT
37 Nguyễn Văn Dũng
576/114B Đoàn Văn Bơ
GPXDCTH 565/GPXD ngày 25/6/2019 103,51
trệt, lầu, ban công, sàn giả BTCT, mái giả BTCT + tôn kéo di dộng
38 Bùi Thị Lan
538/2/15 Đoàn Văn Bơ
GPXD 621/GPXD ngày 10/7/2019 92,96
trệt, lửng, mái tôn
39 Hoàng Đại Nghĩa
538/126A Đoàn Văn Bơ
GPXD 504/GPXD ngày 07/6/2019 206,4
Trệt, lửng, 3 lầu, ban công, sân thượng lầu 3, mái che thang, sân thượng, sàn BTCT, mái BTCT (một phần)
40 Nguyễn Hoàng Phụng
171/117 Tôn Đản
GPXDCTH 604/GPXD ngày 05/7/2019 29,9
trệt, 1 lầu, sàn BTCT, mái BTCT + mái tôn di động
41 Dương Thị Thanh Phương
538/10 ĐVB
GPSC, CT số 617/GPSC ngày 09/7/2019 và GPXDCTH 618/GPXD ngày 09/7/2018 46,69 m2/xay cơi lầu 1, ban công, sàn BTCT, mái tôn (một phần)
8,99 m2/ trệt, mái BTCT
42 Huỳnh Mai Thanh Tài
450/77 Đoàn VĂn Bơ
GPXDCTH 332/GPXD ngày 19/4/2019 32,79 m2/ trệt, lầu, ban công, sàn BTCT, mái tôn (một phần)
43 Lê Thị Triệu
170 Xóm Chiếu
GPXDCTH số 653/GPXD ngày 23/7/2019 125,16 m2
Trệt, 2 lầu, sàn BTCT, mái BTCT + mái tôn kéo di động
44 Vương Thị Thu Hằng
538/151/6 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4
GPXD số 739/GPXD ngày 19/8/2019 377/,89 m2/
trệt, lửng, 3 lửng, 3 lầu, sân thượng lầu 3, sàn BTCT, mái BTCT
45 Nguyễn Thị Tuyết
171/3C Tôn Đản, Phường 14, Quận 4
GPXD số 667/GPXD ngày 23/7/2019 38,44 m2/ trệt, lầu, sàn BTCT, mái BTCT + mái tôn kéo thoát hiểm
46 Trần Thị Quí
450/115B Đoàn Văn Bơ
GPXD số 696/GPXD ngày 01/8/2019 264,22 m2/Trệt, lửng, 3 lầu, sân thượng lầu 3, sàn BTCT, mái BTCT
47 Phương Thị Ngọc Hạnh
500/63/8 Đoàn Văn Bơ
GPXDCTH 401/GPXD ngày 14/5/2019 167,47 m2/trệt, 2 lầu, sàn BTCT, mái BTCT + mái tôn kéo di động
Công trình đang sửa chữa (đăng ký tại phường)
1 Nguyễn Thị Ngọc Hương
450/113 Đoàn văn Bơ
Đăng ký sửa chữa ngày 9/9/2018 Nâng nền, nâng mái dưới 1 mét, thay cửa chính

Mỹ Nương