Chương trình văn nghệ Mừng Đảng – Mừng Xuân và trao quà tết các hộ có hoàn cảnh khó khăn

56