CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM PHƯỜNG 14 LẦN...

Ngày 20/4/2019, Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam Phường 14 tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Phường 14 lần VI,...

Hội Cựu Chiến binh Phường 14 tổ chức Hội Nghị thi đua yêu nước...

Ngày 19/4/2019 Hội Cựu chiến binh (CCB) Phường 14 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào “CCB GƯƠNG MẪU” giai...

Quận 4 ký kết và ra quân thực hiện Cuộc vận động “Người dân...

Sáng ngày 07/4/2019, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Quận 4 tổ chức lễ ký...

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 14 tổ chức hoạt động...

Nhằm tạo môi trường để tập hợp các đoàn viên thanh niên sinh hoạt, sáng ngày 31/3/2019 tại Khu vui chơi Khánh Hội, Đoàn...