Ngày 20/9/2019, tại Hội trường UBND Phường, Đảng ủy Phường 14 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Trần Hữu Vinh...