Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, ngày 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Kể từ ngày đó đông đảo đồng bào trong...
Sáng ngày 28/4/2020, Đoàn công tác Quận ủy Quận 4 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 14 về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến...
Ngày 11/3/2020, Đảng ủy Phường 14 tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính...
Sáng ngày 21/02/2020, Chi bộ Khu phố 1 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.                                   ...
Sáng ngày 14/02/2020, Chi bộ Khu phố 2 - Đảng bộ Phường 14 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.                         ...
Ngày 20/9/2019, tại Hội trường UBND Phường, Đảng ủy Phường 14 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Trần Hữu Vinh...