THÔNG BÁO TUYỂN SINH (NĂM HỌC 2020 - 2021)                             ...
Nguồn Cờ Đỏ Tp.Hồ Chí Minh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2020/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CHO CHỦ TRƯƠNG VỀ MỘT...
Thêm 7 ca mắc, Việt Nam ghi nhận 148 ca bệnh mắc COVID-19 6h sáng ngày 26/3, Bộ Y tế thông tin đã có thêm 7 ca bệnh mắc COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận...
Sáng ngày 12/3/2019, Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 4 tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử và Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại phường 14. Buổi lễ diễn ra...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1562/UBND-KT V/v triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị...
Mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2021 Mức hưởng BHYT đúng tuyến Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được...

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4 Địa chỉ: 71 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, TP. HCM. Điện thoại: 028.3940337 ;  Email: p14.q4@tphcm.gov.vn Tên gói thầu: Công trình: Sửa chữa chốt...