Ủy ban nhân dân phường 14 thông tin đến Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường 14 như sau: Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm thành...
TÀI LIÊU TUYÊN TRUYỀN Các phương thức, thủ đoạn của băng nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi thông qua App (ứng dụng trên điện thoại di động).        Thời gian vừa qua,các băng nhóm đối tượng...
Thực hiện Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc ban hành Quy định về giá dịch vụ thu gom tại nguồn, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn...