Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em (6/2020), Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision Việt Nam) chung tay cùng Chương trình Vùng Quận 4 phát động cuộc thi kể chuyện “Người bình dị phi thường”...
Nguồn Cờ Đỏ Tp.Hồ Chí Minh
💢💢CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH NGÀY 24-3 COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến...
Thực hiện Công văn số 863/VP-VX ngày 08/4/2020 của Văn phòng HĐND-UBND Quận 4 về tăng cường tuyên truyền, động viên toàn dân quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19;                     ...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1562/UBND-KT V/v triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị...