Mực nước thực đo tại trạm Phú An chiều 16g00 ngày 27/10 là 1.55m; Thực do sáng 4g00 ngày 28/10 là: 1.62m. Dự báo mực nước thủy triều dâng: chiều ngày 28/10: 1.67m (16g30). ngày 29/10: 1.64m (05g30); 1.70m (17g30). ngày 30/10: 1.60m (06g30);...
Danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn Phường 14, Quận 4 STT Địa chỉ xây dựng Chủ đầu tư Số GPXD/Ngày cấp/Nơi cấp Quy mô xây dựng 1 176/1 Xóm Chiếu Huỳnh Thị Mai Lang GP số 1248/GPXD ngày 29/11/2018 + Phụ lục điều chỉnh lần...