Danh sách các công trình xây dựng trên địa bàn Phường 14, Quận 4 STT Địa chỉ xây dựng Chủ đầu tư Số GPXD/Ngày cấp/Nơi cấp Quy mô xây dựng 1 176/1 Xóm Chiếu Huỳnh Thị Mai Lang GP số 1248/GPXD ngày 29/11/2018 + Phụ lục điều chỉnh lần...
                            Thông tin các chính sách đặc thù cho người dân tộc thiểu số                         ...

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU Tên bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4 Địa chỉ: 71 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, TP. HCM. Điện thoại: 028.3940337 ;  Email: p14.q4@tphcm.gov.vn Tên gói thầu: Công trình: Sửa chữa chốt...
Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4 tăng cường tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trên địa bàn, trong đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc...
Sáng ngày 12/3/2019, Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 4 tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử và Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại phường 14. Buổi lễ diễn ra...