Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4 tăng cường tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trên địa bàn, trong đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc...
Thời gian gần đây, số vụ cháy tăng mạnh, gây thiệt hại không nhỏ về người và của. Thực tế cho thấy, sự chủ quan và bất cẩn của các hộ dân là nguyên nhân chủ yếu gây cháy....