Ban Chỉ huy Quân sự Phường 14 sinh hoạt chính trị tư tưởng, phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật

5

Sáng ngày 28/6/2020, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) Phường 14 tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật ở các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) quận. Đồng chí Trần Hữu Vinh, Bí thư Đảng ủy/Chính trị viên Ban CHQS Phường 14 chủ trì buổi sinh hoạt. Tham gia còn có toàn thể cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường và Tiểu đội trưởng, Khu đội trưởng.

Buổi sinh hoạt nhằm quán triệt, thực hiện thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định của trên về việc tăng cường, quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật Nhà nước và vi phạm kỷ luật Quân đội Nhân dân Việt Nam; tuyên truyền, động viên cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ sẵn sang chiến đấu, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật.

Đ/c Trần Hữu Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS Phường 14 kết luận sinh hoạt.

       Kết luận sinh hoạt, đồng chí Trần Hữu Vinh, Bí thư Đảng ủy/Chính trị viên Ban CHQS Phường 14 nhấn mạnh: cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường tiếp tục quán triệt, triển khai sâu kỹ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quy chế của Đảng, Nhà nước, của Quân đội về chấp hành Pháp luật, kỷ luật; quản lý chặt chẽ con người, tài sản, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật”; thường xuyên rút kinh nghiệm, tích cực, đấu tranh với những quan xuyên tạc quân đội trên Internet và mạng xã hội, chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị.

Trích nguồn BCH QS Q4